Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 2 - Knightfall Season 2 Việt Sub (2018)

Diễn viên

: Đang Cập Nhật

Quốc gia

:

Âu Mỹ


Thể loại

:

Chiến Tranh


Năm sản xuất

:

2018


Thời lượng: (8/8)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 2 - Knightfall Season 2 Việt Sub (2018)

kể về những hiệp sĩ dòng đền và sự sụp đổ của các hiệp sĩ này.​ In 1306, the Knights Templar are winding down their run as one of the most powerful organizations in the Christian world. Acre, the Templars last stronghold, has fallen and years later a rumor is heard that the lost Grail is still in that area
Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 2 - Knightfall Season 2 Việt Sub (2018)Hiệp Sĩ Dòng Đền Phần 2 - Knightfall Season 2 Việt Sub (2018)